Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Heksesteinen på Nordnes

350 bålofre for justismord 1550-1700 er teksten på steinen
Heksesteinen
i et annet lys av Morten Svendsen.

26. juni 2002 ble det reist en minnestein på retterstedet på Nordnes. «Heksesteinen» skal være et nasjonalmonument over ofrene for hekseprosessene i Norge og Anne Pedersdotter.

Anne Pedersdotter er den mest berømte kvinne som ble erklært til å være heks.
Tross protester fra noen prester i Bergens presteskap, ble hun dømt til døden ved bålbrenning. Dommen ble signert med 37 segl, inkludert byens verdslige elite med lagmann, borgermester og byrådsmedlemmer i spissen. På vei til retterstedet på Nordnes ropte Anne gjentatte ganger ut sin uskyld. Anne Pedersdotter ble brent på bålet 7. april 1590. Dommen er trykt i Bergens historiske forenings skrifter nr. 36.
Andre opplysninger om hekseprossen :
Prosessen mot Anne Pedersdotter
En av de meste kjente norske sakene var prosessen mot Anne Pedersdotter i Bergen i 1590. Hun var enken etter den teologiske lektor, slottsprest og magister Absalon Pederssøn Beyer. Anne ble anklaget for trolldom allerede i 1575, men den gang ble hun frikjent. Hun ble igjen anklaget for trolldom i 1590, for å ha forvoldt en liten gutts død. Etterhvert som saken skred frem ble hun anklaget for ytterligere fire andre dødsfall. Vitner sto frem og vitnet om hennes ihuga deltagelse og djeveldyrkelse på heksestevner. Annas egen tjenestepike gjennom 25 år, Elina, sto frem og vitnet levende om hvordan Anne tre julenetter på rad hadde benyttet henne som ridehest og i friskt trav ridd henne til toppen av fjellet Lyderhorn syd for Bergen. På en heksesamling på toppen av Lyderhorn skulle Anne og andre hekser blant annet ha vedtatt å få alle skip som anløp Bergen det året til å synke og deres mannskaper omkomme.

Anne forsvarte seg dyktig og iherdig mot anklagene under rettssaken, men det hjalp lite. Hun ble kjent skyldig og ført til retterstedet på Nordnes, ble bundet til en stige og veltet inn i de brølende flammene.
Rettssaken var spesiell på mange måter og hadde forbindelser til pågående stridigheter mellom byens geistlige og verdslige myndigheter. Faktisk tok mange av prestene parti for Anne og hevdet hennes uskyld da hun ble brent.

En annen grotesk sak fra 1600-tallets Bergen dreide seg om trolldomsprosessen mot en annen kvinne, Wendel fra Øvregaten. Hun ble som følge av anklagene naturligvis torturert og plaget i fengselet. Da man plutselig oppdaget at hun var gravid, sperret de henne inne i en celle i kjelleren til Rådstuen, inntil hun hadde født barnet, en sønn. Da fødselen var vel overstått, ble hun ført ut til Nordnes, halshugget og deretter brent. Til sammen kjenner man 23 trolldomsprosesser fra Bergen i perioden 1560-1710.

Opplysningstiden
Hekseprosessene døde først ut da verden gikk inn i det attende århundre. Det sinnssvake heksehysteriet hadde mot slutten også kastet prester og kapellaner på bålet. Den siste heksebrenning fant sted i Polen i 1793. Brenningen var ulovlig da hekseprosesser var offisielt avskaffet i Polen i 1787.

Den siste ”lovlige” heksebrenning skjedde i det protestantiske Glarus i Sveits fem år tidligere, i 1782. Det er symptomatisk at hekseprosessene holdt seg lengst i de områder hvor presteskapet hadde stor makt, og likeledes at vannviddet først tok slutt i områder hvor prestene hadde liten innflytelse på rettspleien og myndighetene.

Mye av årsaken til at prosessene døde ut var at det med opplysningstiden tvang seg frem en ny forståelse av naturen og dens virkemåte. I den gryende vitenskapens avslørende lysskjær trakk demonene og trolldommen seg fryktsomt tilbake.

© R.L. Børsheim

Vist 1528 ganger. Følges av 1 person.
 

Bildesamlingen (7340 bilder)

 

Monumenter / Statuer (176 bilder)

 
Annonse

Nye bilder