Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord årstad

Ikke visste jeg at Bergen har over 9000 gamle trappetrinn. Her er noen av dem.
I Bergen byleksikon kan vi lese om trappen: Fagerheimstrappen, Solheimsviken, fotgjengeratkomst fra Klaus Hanssens vei til Asbjørnsens gate og Kronstadveien; oppkalt 1916 etter eiendommen Fagerheim, som ble utskilt fra Krohnsminde 1886. Fagerheim Notfabrik, grunnlagt 1891, ble 1904 solgt til Sunde & Hansen og flyttet til Fjøsangerveien.
Bilder fra trappen i BA når den ryddes

Historier fra en bydel, Årstad… om Fagerheim fabrikker

Om ”Barkemøllen” skriver Byantikvaren:
””Barkemøllen” var skomakernes barkemølle og ble anlagt i 1614 og var i drift frem
til 1900. Om det eksisterende bygget har en kjerne av bygget fra den første tiden, er
ikke klarlagt, men bygget er utvilsomt et autentisk minne fra virksomheten på 1800-
tallet. Rester av gammelt teknisk utstyr, installasjoner og vannløp ligger fremdeles på
bakkenivå innenfor grunnmurene. Det har vært foretatt bygningsmessige og
landskapsmessige endringer i tidens løp som har endret det historiefortellende
helhetsbildet i området, men fremdeles er det mange spor og minner fra
møllevirksomhetens tid. Gode krefter har dannet “Barkemøllens venner” for å bevare
møllen og dens historie”.
Tiltakshaver har som mål at barkemøllen med omkringliggende areal opprustes i samråd
med antikvariske myndigheter slik at den får bedre anledning til å påvirke og berike
stedet. Møllen og området rundt er derfor regulert til spesialområde ”bevaring” i planen.
Den delen av elven som ligger innenfor planområdet skal også opprustes.
Link til reguleringsplanen for Møllendalsbakken 1
Mye å lese her fra Fotomuseum Bergen om den gamle mølle
Link til Barkemøllens venner

Utsikt fra Solheims Tverrgate mot høyblokkene på Danmarksplass, Årstad videregående skole og en bit av det nye Kronstad DPS (distriktpsykiatrisk senter) til venstre.
Helt i bakgrunnen Vidden og Ulriken.

Sølvfargen som er brukt her gir en herlig effekt grunnet motlyset som strømmer inn fra tunellåpningen. Virker rett og slett som det var intensjonen. I så tilfelle – smart!

Ett av i alt fire piece som utsmykker fotgjengertunellen når du krysser under Fjøsangerveien ved Minde Allé.

Det er fredag og da er det lov å ha latterkikk hvor som helst, når som helst :) Dette budskapet finner du blant flere graffiti-verk under Fjøsangerveien. Tatt meg noen friheter her. Lagt på sepia-effekt + forsterket fargene for å gi budskapet mer varme. Murveggen det er skriblet på er i utgangspunktet lys grå.

Ett av i alt fire piece som utsmykker fotgjengertunellen når du krysser under Fjøsangerveien ved Minde Allé.

Ett av i alt fire piece som du finner om du velger å krysse under rundkjøringen Fjøsangerveien / Minde Allé i tunellen. Mye skriblerier rundt forbi også.

Noen har allerede rukket å utsmykke fotgjengertunellen / sykkelstien som går under rundkjøringen ved Fjøsangerveien / Minde Allé med sine graffitikunster.

Nedlagt? I alle fall, fra denne vinkelen er det lite som tyder på at der blomstrer av liv. Og bruken av hall er kanskje en smule overdrevet :)

Fredfullt og stille, snøen ligger som et bløtt teppe over gravplassen,
og solnedgangen farger himmelen i vest.