Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord baneveien

 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen. “Ville dyr i de syv fjell”? :) Personlig falt jeg spesielt for skapningen med daiar, gevir og havfrue-look.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet Bergen juni 2009 — Utsnitt av piece av Melis. Finnes på graffitiveggen på Sentralbadet som vender ut mot Komediebakken.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, Bergen — Piecet signert Melis finner du på siden av Sentralbadet som vender mot Komediebakken.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, juni 2009 — 8. juni 2009: Fra veggen på Sentralbadet som vender mot Baneveien etter graffiti-jam i helgen.
 • Graffitiveggen, Sentralbadet, Bergen — Tett utsnitt av piece av Melis som er plassert på graffitiveggen på Sentralbadet som vender mot Komediebakken.

Baneveien. Gaten har navn etter repslagervirksomheten som foregikk i området fra 1600-tallet og frem til midten av 1800-tallet. Den siste reperbanen ble nedlagt i 1853. Bildet er tatt fra krysset med Jonsvollsgaten. Baneveien går videre forbi Sentralbadet og svinger tilslutt til høyre i retning Jekteviken.

Graffitivegg, Sentralbadet. 19.04.09.

 • Bohrs gate — Bohrs gate, sett fra Vestre Torggate. Gaten har to gateløp (jf Øysteins gate), som begge munner ut i Sigurds gate. Gaten er ikke oppkalt etter Niels Bohr (slik jeg trodde, og heller ikke etter Daniel Bohr), men etter Christian Frederik Gottfried Bohr (1773-1832), organist i Korskirken.…
 • Krysset Komediebakken Baneveien — Krysset Komediebakken-Baneveien 30.11.08. Her har det vært gravearbeider en tid nå. I bakgrunnen Sentralbadet med de to berømte graffitiveggene.
 • Sigurds gate — Sigurds gate, sett fra Rosenberggaten. Rett bak gravemaskinen deles Sigruds gate i to av en mur. På nedsiden fortsetter gaten videre til Vaskerelven. (Den nedre delen og utsikten mot Vaskerelven er sperret av arbeidsbrakker.) Det er ikke direkte forbindelse mellom øvre og nedre del av…
 • Valkendorfsgaten — Valkendorfsgaten, som leder frem mot Muren – lensherren Erik Rosenkrantz’ hus fra 1562. Valkendorfsgaten har navn etter en annen dansk lensherre, Christoffer Valkendorf (1525-1601).
 • Muren (2) — På grunn av gravearbeider rundt Muren er det laget provisoriske fotgjengerstier.
 • Muren (1) — Gjennomgangen gjennom Muren stengt pga gravearbeider. På andre siden skimtes begynnelsen på Gågaten.
 • Battle of Bergen 2008-2 — Jeg var her først… hun gikk videre – vet ikke hvor langt, men det ble underholdende da de begynte å overlappe hverandre.
 • Battle of Bergen 2008-4 — – f a r g e r -
 • Battle of Bergen 2008-1 — En åpenbaring av vegg/gatekunst
 • Battle of Bergen 2008-3 — Kampen om å få lov til å dekorere dette partiet av veggen på Sentralbadet.

Hit men ikke lenger. Sentralbadet, hjørnet mellom graffitivegg og ikke-graffitivegg.

 • Ny graffiti — Ny graffiti på Sentralbadets vegg mot Baneveien. Og slik så det ut her for et par uker siden, da veggen var Valparaiso-inpirert.
 • Ny graffiti på Sentralbadet — Leste om den nye graffitien på ba.no, men nå kan jeg ikke finne igjen artikkelen …

Sentralbadet, sett fra krysset Baneveien/Håkonsgaten. Til venstre på bildet (Baneveien) skimtes en av de to offisielle graffiti-veggene. Men hva med veggen til høyre – den tredje veggen? Den er delvis gjerdet inn, det ligger en del rør der, en gravemaskin pleier å oppholde seg her på fritiden og et buskas hindrer direkte tilgang til veggen. Noen har forsøkt forsøkt seg på veggen, men det er langt igjen til det man ser på de to andre veggene.

Hva med å rydde opp foran veggen, og gjøre veggen mot Håkonsgaten til den tredje graffiti-veggen?

Utsnitt av den nye graffitien på Sentralbadveggene: “Meeting of Styles, Bergen 2008” – deretter signaturene (går jeg ut i fra) til dem som har laget kunstverkene – og til slutt: “Valparaiso, Chile”.

Da jeg tok bilder av veggene i helgen, var jeg mest opptatt av fargene og helheten – og ble ikke fullt ut oppmerksom på bokstavene som også sto der, før Bjørn Tore gjorde meg oppmerksom på det.

En rask googling viser også at Valparaíso er en by å besøke dersom man vil se fin veggkunst.