Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord frigjøringen

Bergen har fått en ny statue. “Krigsmoderen” med barnet på armen ble avduket 8. mai 2009. Statuen står langs Haugeveien på Nordnes, noen meter fra Galgebakken. Det er kunsteren Per Ung som har laget statuen.

Følgende tekst står å lese ved Krigsmoderens føtter: “Denne skulpturen er reist til ære og minne om mødrene som vernet hjem og familie, mens barn eller ektefelle var med i krigen. Mor sitt arbeid i hjemmet og deltakelse på hjemmefronten var et stort bidrag i krigen for vår fred i frihet. Skulpturen er reist av midler fra Trond Mohn. Avduket den 8. mai. Kunstner Per Ung”.