Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord høst

Hos Aksdal i Muren.

 • Sælevatnet — Sælevatnet
 • Høstfarger — Høstfarger
 • Orrtuvatnet — Orrtuvatnet
 • Skodde — Skodde på Sælevatnet
 • 13.10.2014 — Nordnes fra Fløyen
 • 13.10.2014 — Bergens farger.
 • 13.10.2014 — Fløyen
 • 13.10.2014 — Fløyen

Passende slutt på en høstlig novemberkveld er vakre lysekroner i et vindu på Vågsallmenningen.
Restaurant Bølgen og Moi ligger i tidligere Bergen Kreditbank.

Om ”Barkemøllen” skriver Byantikvaren:
””Barkemøllen” var skomakernes barkemølle og ble anlagt i 1614 og var i drift frem
til 1900. Om det eksisterende bygget har en kjerne av bygget fra den første tiden, er
ikke klarlagt, men bygget er utvilsomt et autentisk minne fra virksomheten på 1800-
tallet. Rester av gammelt teknisk utstyr, installasjoner og vannløp ligger fremdeles på
bakkenivå innenfor grunnmurene. Det har vært foretatt bygningsmessige og
landskapsmessige endringer i tidens løp som har endret det historiefortellende
helhetsbildet i området, men fremdeles er det mange spor og minner fra
møllevirksomhetens tid. Gode krefter har dannet “Barkemøllens venner” for å bevare
møllen og dens historie”.
Tiltakshaver har som mål at barkemøllen med omkringliggende areal opprustes i samråd
med antikvariske myndigheter slik at den får bedre anledning til å påvirke og berike
stedet. Møllen og området rundt er derfor regulert til spesialområde ”bevaring” i planen.
Den delen av elven som ligger innenfor planområdet skal også opprustes.
Link til reguleringsplanen for Møllendalsbakken 1
Mye å lese her fra Fotomuseum Bergen om den gamle mølle
Link til Barkemøllens venner

Oak leaves in Kanadaskogen

 • 04.11.2012 — Fra Fløyen i dag
 • 04.11.2012 — utsikt fra Fløyen i dag
 • 04.11.2012 — Fløyen i dag

Layer Cake

 • 30.10.2012 — Store Lungegårdsvannet med Nygårdsbroen
 • 30.10.2012 — Store Lungegårdsvannet med fjellene
 • 30.10.2012 — Nygårdsbroen
 • 22.10.2012 — Looking out over Fyllingsdalen yesterday evening.
 • 22.10.2012 — Solnedgang, Fyllingsdalen