Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord kaigaten

Kaigaten 26. desember. Bybanesporene og kjøreledningene er på plass, gaten er forlengst åpnet for trafikk igjen etter at anleggsarbeidet er avsluttet – men foreløpig er det fortsatt bussene som regjerer. Sneen som kom rett før jul, er fremdeles synlig i gatebildet, til tross for litt høyere temperatur.

Her er omtrent samme utsikt 29.11. 2008, 01.05. 2009, 09.05. 2009, 27.06. 2009 og 30.06. 2009.

 • Byvandring lørdag 18 okt 09-1 — Festplassen, med Statens hus og Ulriken, bak
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-7 — Bryggen
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-8 — Bryggen
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-4 — Kaigaten
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-5 — Korskirken
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-3 — Byparken og Lille Lungegårdsvann
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-6
 • Byvandring lørdag 18 okt 09-2 — Kafe Michelsen på Festplassen

Kaigaten 26.06.09. Fremdeles et stykke igjen til at det kan kjøre bybane her, men det begynner å nærme seg. Nå skal det støpes på metallgitteret, og oppå der igjen kommer det skinner og asfalt – slik vi ser det helt borterst mot Strømgaten.

Her er samme utsikt 29.11. 2008, 01.05. 2009 og 09.05. 2009.

Bybanen er på vei. Kaigaten 01.05.09.

 • Trikkebyen Bergen (3) — Trikk? Men, nei. Dette sporet er foreløpig ikke mer enn 200 meter langt.
 • Ballerina balanserer — Ballerina balanserer. Fosswinckels gate.
 • En vegg, to uttrykksformer — Nygårdsgaten. En vegg, to uttrykksformer. Telefonnummeret til boktrykkeriet er 16042.
 • Trikkebyen Bergen (1) — Trikkespor, Magnus Barfots gate. Sporene slutter, om enn ikke i løse luften, så i hvert fall på en lite trikkevennlig måte. Og da gjør det kanskje ikke så mye at en bil har parkert midt i trikkesporet …
 • Ut vil jeg, ut! — En av sideutgangene på jernbanestasjonen, stengt i forbindselse med anleggsarbeid i Kaigaten.
 • Kaigaten 29.11.08 — Kaigaten. Her skal snart sporene til Bybanen gå. Foreløpig ser det slik ut.
 • Trikkebyen Bergen (2) — Markeveien. Her antyder broleggingen fortsatt hvor de gamle trikkesporene gikk.
 • Natur og kultur — Natur og kultur. Østre Murallmenning.
 • Kvarteret ute — Herfra har kanskje noen andre bilder …

“Ute-inne” av den ungarske kunstneren István Lisztes står i (og ved) Statens hus i Kaigaten. Kunstverket består av to statuer, og som tittelen antyder står de på hver sin side av glassfasaden. Når man nærmer seg dem fra siden, er det vanskelig å se om man ser begge statuene eller bare den ene som speiler seg i glasset – eller kanskje begge deler. En fin optisk effekt, som også understreker symbolikken i statueparet.

I januar begynte de første arbeidene på den nye bybanen. Deler av Byparken er avstengt og omgjort til anleggsområde.

 • 3.jan.08 byparken 015 — Det jobbes i parken, hvordan skal det se ut her i parken og i Kaigaten når det nå om litt våres til og lysner opp?
 • 3.jan.08 byparken 006 — Finnes det noen smuler igjen tro?
 • 3.jan.08 byparken 008 — Joda det var kaldt i dag, og sikkert lite mat..
 • 3.jan.08 byparken 001 — Store ja kjempe store måker, hva overlever de på, mon tro?