Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord krigsminnesmerke

Statuen laget av Arne Mæland.
Mer om Fredrik Kayser

Frigjøringsdagen

Ved minnesmerket i Veiten, ble det i dag holdt tale ved August Rathke,
og siden bekransning av monumentet.

Dagens taler benyttet anledningen til å minne oss på hvilke grusomheter, og ofre,
som foregikk i Veiten 3, hovedkvarteret for den tyske sikkerhetstjenesten,
som også hadde hjemmel til å benytte skjerpede avhør i sitt arbeid.
Ofrene for torturen; som ble utsatt for denne umenneskelige behandlingen,
fikk betale en svært høy pris. De som sprakk i forhør, fikk de store samvittighetskvaler,
psykiske problemer, og en del valgte å ende sine liv, også inn i fredstiden
- men minst 3 anholdte, hoppet ut av vinduene i Veiten 3,
for ikke å oppgi viktige opplysninger
- de døde, på den samme plassen vi i dag hedret alle ofrene for tortur.

Ordfører Bakke

Fra høyden skuet Nordahl Grieg ned på den store forsamlingen -

men den nakne flaggstangen vanæret dagen.

Les også:
8. mai – en dag til forsoning.

Litt bortgjemt står monumentet, i rotunden utenfor Veiten 3.
Et minnesmerke over de som ble offer for tyske overgrep i Gestapohuset,
og kastet seg i døden, for å unngå å fortelle om sine kamerater.
Av respekt for det største offer disse unge menneskene ga, bør området rundt bli vernet for forstyrrelser.
På søndag, frigjøringsdagen 8. mai, kan DU delta i seremonien kl. 12.30,
med kransenedlegging og tale ved August Rathke.

På Solheim kirkegård, helt mot nord, ligger den tyske æreskirkegården, her hviler 1085 soldater. Oppsøker man gravene her, vil man se ofrene for alle de store hendelsene i Bergen,
som overfallet i april-dagene 1940, bombingene av Laksevåg og Engen,
og den store eksplosjonsulykken i 1944.
En stillfaren, og verdig hvileplass.

Et grundig og interessant innlegg om den tyske gravplassen.

Den tyske krigsgravstjenesten.
Flere fotografier i kommentarer under.

På Gravdalspollen kirkegård på Laksevåg, står denne gravstøtten til minne om 6 sovjetiske offiserer som ble drept 10 november 1944, ved Tennebekken fangeleir.
Gravstøtten ble flyttet fra Tennebekken.

Foto av gravstøtten på sin opprinnelige plass i Tennebekken.

92 sovjetiske krigsfanger ble drept i Bergensområdet 1942-45, disse ble gravd opp,

ved Tennebekken, 29 oktober-5 november 1945.

Flere fotografier fra Gravdalspollen i kommentarer under.

  • Krigsminnesmerke på Nygårdstangen 2 — Minneplaten over de 6 omkomne.
  • Krigsminnesmerke på Nygårdstangen 1 — Britisk bombefly styrtet like ved i 1944 – 6 omkom.