Bilder av Bergen (BAB) er et fotoprosjektet i regi av Bergen360 og BA. Fra hovedsiden BAB er det også skutt ut følgende undersider: Arkitektur i Bergen / Fotomuseum Bergen / AUTOfokus / . Bilder publisert her kan bli brukt på BA.no og i BA papiravis.

Viser arkivet for stikkord okkupasjon

Frigjøringsdagen

Ved minnesmerket i Veiten, ble det i dag holdt tale ved August Rathke,
og siden bekransning av monumentet.

Dagens taler benyttet anledningen til å minne oss på hvilke grusomheter, og ofre,
som foregikk i Veiten 3, hovedkvarteret for den tyske sikkerhetstjenesten,
som også hadde hjemmel til å benytte skjerpede avhør i sitt arbeid.
Ofrene for torturen; som ble utsatt for denne umenneskelige behandlingen,
fikk betale en svært høy pris. De som sprakk i forhør, fikk de store samvittighetskvaler,
psykiske problemer, og en del valgte å ende sine liv, også inn i fredstiden
- men minst 3 anholdte, hoppet ut av vinduene i Veiten 3,
for ikke å oppgi viktige opplysninger
- de døde, på den samme plassen vi i dag hedret alle ofrene for tortur.

Ordfører Bakke

Fra høyden skuet Nordahl Grieg ned på den store forsamlingen -

men den nakne flaggstangen vanæret dagen.

Les også:
8. mai – en dag til forsoning.

På Solheim kirkegård, helt mot nord, ligger den tyske æreskirkegården, her hviler 1085 soldater. Oppsøker man gravene her, vil man se ofrene for alle de store hendelsene i Bergen,
som overfallet i april-dagene 1940, bombingene av Laksevåg og Engen,
og den store eksplosjonsulykken i 1944.
En stillfaren, og verdig hvileplass.

Et grundig og interessant innlegg om den tyske gravplassen.

Den tyske krigsgravstjenesten.
Flere fotografier i kommentarer under.

Byggearbeidene på Ringvei Vest er i full gang, også i Tennebekken graves og sprenges det.
Dette steder har en helt spesiell forhistorie, under okkupasjonen lå det en tysk fangeleir her,
hvor russiske krigsfanger utgjorde majoriteten – også noen norske fanger var her.
Nå er alle sporene etter fangeleiren borte – minnesmerket over fangene som ble henrettet på plassen,
er flyttet til Åsane, for midlertidig lagring.

Til høyre i fotografiet, skimtes rundkjøringen mot Loddefjord.

Les også:

Fotosamling – bilder fra bla. fangeleiren i Tennebekken – Michael Stokke.

Flyfoto av området før anleggsarbeidene startet.

Bekymring for minnesmerket.

Side 6 i rapporten
omhandler fangeleiren.

Ringvei Vest – anleggsarbeidene